Professionsbachelor og Erhvervsskoler

PROFESSIONSBACHELOR

Økonomi og IT
Datamatiker
Digital konceptudvikling
IT-teknolog

TOP UP
Softwareudvikling
IT-sikkerhed

PROFESSIONSBACHELOR

Softwareudvikling
Software development

ERHVERVSAKADEMI-
UDDANNELSE

Datamatiker
Diplomuddannelse
Softwareudvikling

AKADEMIUDDANNELSE

Informationsteknologi
IT-sikkerhed og avanceret programmering

PROFESSIONSBACHELOR

Økonomi og it
Softwareudvikling

PROFESSIONSBACHELOR

Datamatiker 
IT-teknolog
IT-sikkerhed
Softwareudvikling
Økonomi og IT

Universiteter

BACHELOR

Softwareteknologi
Cyberteknologi
Diplomingeniør: IT elektronik
Diplomingeniør: IT & økonomi

KANDIDAT
Kommunikationsteknologier og systemdesign
Matematisk modellering og computing

EFTERUDDANNELSE
Cybersikkerhed

BACHELOR

Softwareudvikling
Data science

KANDIDAT
Softwaredesign
Datalogi
Spil

BACHELOR

Datalogi
Kommunikation og IT
Machine learning og datavidenskab

KANDIDAT
Datalogi
Kommunikation og IT
Datalogi (erhvervs-kandidat)
IT og kognition
Social datavidenskab

BACHELOR

 HA(it.) – Erhvervsøkonomi – informationsteknologi

KANDIDAT
Business Administration and E-business
Business Administration and Information Systems
Business Administration and Data Science

BACHELOR

Datalogi
Computerteknologi
Datavidenskab
Softwareteknologi

KANDIDAT
Computeknologi
Datalogi
Informationsteknologi – it
IT-produktudvikling

BACHELOR

Datalogi
Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
Software enginnering

KANDIDAT
Data science
Datalogi
Software engineering

BACHELOR

Datalogi
Computer Science

KANDIDAT
Computer Science (Datalogi)
Informatics
Informatik
Mathematical Computer Modellingd Data Science

BACHELOR

Computer teknologi
Datalogi
Elektronik og it
Teknoantropologi

KANDIDAT
Computer science (IT)
Cyber security (Efteråret 2020)
IT ledelsen (Cand.IT)
IT design og applikationsudvikling, (Cand.IT)
Software